Profesionální zpracování účetnictví

Věnujte se naplno svojí práci a starosti s fakturami, účetnictvím, mzdami a daněmi nechte na nás. Nároky na zpracování účetnictví jsou stále vyšší a přísnější, proto na společnost ZetFin spoléhá čím dál více klientů. Přidejte se mezi ně.

ucetnictvi

Máme odpovědnost za vedení vašeho účetnictví

Pro stávající i nové klienty je naprostou samozřejmostí, že pracujeme na základě sjednané smlouvy o zpracování účetnictví. Ta je sjednána po vzájemné dohodě. Nedílnou součástí smlouvy je záruka. Jednoznačně přebíráme odpovědnost za vedení účetnictví - za chyby, které vzniknou naším zaviněním, odpovídáme v plné míře.

V podstatě to znamená, že případné finanční postihy od orgánů státní správy (finanční úřady, orgány zdravotního a sociálního zabezpečení), vyměřené za chyby námi zaviněné, budou námi také v plné výši uhrazeny. Jistotu našim zákazníkům garantujeme i tím, že jsme pro tyto případy řádně pojištěni u renomované pojišťovny.

ZetFin – podpora vašeho podnikání

Naším cílem je maximální nápomoc a podpora při rozvoji podnikání našeho klienta, aby spolupráce s námi šetřila klientovi maximum nutného času pro vyřizování běžných záležitostí spojených s účetní, mzdovoudaňovou agendou firmy.

 

Nezastavujeme se ve vývoji

Každý klient dostává ekonomické informace o svém podnikání řádně a včas tak, aby tyto informace bylo možno použít pro další rozvoj podnikání. Efektivitu a kvalitu naší činnosti neustále zvyšujeme pomocí nejnovějších poznatků a zvyšováním stávajících standardů. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pro každého klienta jsou připravována řešení na míru. Začínajícím firmám poskytujeme výrazné slevy s ohledem na jeho budoucí dlouhodobou prosperitu.

V průběhu období předkládáme klientům pravidelně informace o vývoj jejich hospodářského výsledku, aby mohli včas zareagovat a s naší pomocí v rámci zákonných možností tento hospodářský výsledek optimalizovat podle svých představ.

Účetnictví podle aktuálních předpisů

Můžeme konstatovat, že jsme za dobu působení získali značné zkušenosti s vedením účetních agend, a že jsme schopni i přes složitost a neustálé změny předpisů v účetní i daňové oblasti zpracovat účetnictví ke spokojenosti všech našich klientů současných i budoucích.