Daňové účetnictví na míru vašim potřebám

V rámci daňového účetnictví zajišťuje společnost ZetFin komplexní služby na míru vašemu podnikání. Postaráme se o rychlé a správné zapracování všech dokladů, zpracujeme veškeré uzávěrky, výkazy či přiznání – o všem vás budeme pravidelně informovat formou reportů.

dane

Daňové vedení evidence a další služby

V rámci našich služeb za vás hlídáme veškeré účetní předpisy a především termíny, do kterých je nezbytné mít jednotlivé daně zpracované. Pokud vzniknou účetní chyby, které by se staly naší vinou, přebíráme plnou zodpovědnost a uhradíme případné penále. Pro tyto situace jsme pojištěni. 

Vedení daňové evidence
Zaúčtování dokladů a vedení účetního deníku
Zpracování závazků a pohledávek
Kompletace a podání daňových přiznání
Daň z příjmu fyzických i právnických osob
Daň z přidané hodnoty a vratky DPH
Další druhy daní (z nemovitosti, silniční...)
Evidence DPH
Příprava účetní uzávěrky
Další účetní služby podle vašich požadavků

 

Daňové poradenství i řešení na klíč

Nabízíme daňové poradenství, přípravu účetních podkladů i celkovou správu daní a účetnictví na klíč. V tomto posledním případě zajistíme komplexně vše včetně styku s příslušnými orgány státní správy. To zahrnuje mimo jiné i doručení daňových přiznání a veškerých přehledů v zákonných lhůtách. Na klientovi zůstává jen povinnost včasného předávání úplných a správných podkladů.